Master Implementatiemodel

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Master Implementatiemodel. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit master implementatiemodel beschrijft alle objecten die voorkomen in het implementatiemodel wegenenverkeer. Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij de OTL data-aanleveringen voor AWV. Het model legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. Technische Documentatie behorende bij dit implementatiemodel :

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| BT3_Geleidingswand_Klein_Wild | BT9_Mantelbuis_Wachtbuis | 3D lijn | 3D polygoon | 3D punt | Aanleg boomvorm | Aansluitende constructie | Aansluitopening | Aanstraalverlichting | Afschermende constructie | Afscherming | Afsluiter | Afsluiting | Aftakking | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | AID-module | AIMS levenscyclus | AIMS toezicht | Andere laag | Andere verharding | ANPR camera | Antenne | Antiparkeerpaal | AOWS type | Armatuurcontroller | Artificiële laag | ATOS | Audioversterker | AWV naam object | AWV naampad object | AWV object | Baanlichaam | Batterij | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | Beheer grazige vegetatie | Beheer houtige vegetatie | Beheer sierbeplanting | Bekleding component | Berm | Bescherming wapening | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Bestrijking slemafdichting | Betuining | Bevestiging | Bevestigingsbeugel | Binnenverlichtingstoestel | Bitumineuze laag | Blinde put | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boogpaal verkeerslicht | Boombrug | Boomtoestand | Boomvorm | Boomvormbeheer | Bouwput | Bovenbouw | Bovenrand onderwatertalud | Braam | Brandblusser | Brandhaspel | Brandleiding | Brandnetelruigte | Brandwerende constructie | Brem en gaspeldoornstruweel | BT0_Functiecode_Hydraulische_Constructie_WRC4 | BT0_Tekst_Rioleringscode_WRC1 | BT10_Functie_Zone_WDC | BT10_Waterloop_zones | BT10_Wegknooppunt_WKN | BT10_Wegverbinding_WVB | BT10_Zone_Oppervlak | BT10_Zone_Rand_Ecovallei | BT10_Zone_Rand_Van_De_Wegbaan_WBN | BT1_Fietspad_WRV12 | BT1_Grens_Circulatiezone_Zwakke_Weggebruikers_WCZ | BT1_Niet_Afgeboorde_Verhoging_WLI9 | BT1_Onderbouw_Fundering | BT1_Overgang_Verharding_WRV10 | BT1_Rand_Verharding_WRV19 | BT1_Talud_Onverhard_Bovenkant_WTO4 | BT1_Talud_Onverhard_Onderkant_WTO3 | BT1_Talud_Verhard_Bovenkant_WTO2 | BT1_Talud_Verhard_Onderkant_WTO1 | BT1_Verhoogde_Boordsteen_Kantsteen_WLI1 | BT1_Watergang_As_WGR | BT1_Watergang_Onverhard_Bovenkant_WGL3 | BT1_Watergang_Onverhard_Onderkant_WTO3 | BT1_Watergang_Verhard_Bovenkant_WGL1 | BT1_Watergang_Verhard_Onderkant_WTO1 | BT1_Watergreppel_WRV20 | BT2_ Stootband_New_Jersey_Beginstuk_WLI12 | BT2_ Stootband_New_Jersey_Eindstuk_WLI12 | BT2_ Stootband_New_Jersey_Middenstuk_WLI12 | BT2_Borstwering_Voetgangers_WLI8 | BT2_Motorvangplank | BT2_Obstakelbeveiliger | BT2_Stootband_Biggetjes_Varkensrug_WLI14 | BT2_Stootband_Divers_WLI13 | BT2_Stootband_Dupuis_WLI11 | BT2_Stootband_New_Jersey_Klein_WL2(binnenzijde) | BT2_Vangrail_Beginstuk_WLI3 | BT2_Vangrail_Eindstuk_WLI3 | BT2_Vangrail_Middenstuk_WLI3 | BT2_Vangrail_Overgang_WLI3 | BT2_Vangrail_Steunpaal_WPI36 | BT2_Wegmarkering_Lijn_Bus_Onderbroken_WEM2 | BT2_Wegmarkering_Lijn_Doorlopend15_WEM2 | BT2_Wegmarkering_Lijn_Doorlopend20_WEM2 | BT2_Wegmarkering_Lijn_Doorlopend25_WEM2 | BT2_Wegmarkering_Lijn_Fietsoversteek_WEM2 | BT2_Wegmarkering_Lijn_Stopstreep_WEM2 | BT2_Wegmarkering_Symbolen_WEM1 | BT2_Wegmarkering_Vlakken_WEM3 | BT2_Wegmonoliet_WPI14 | BT3_Afsluiting_Gesloten_AFS | BT3_Afsluiting_Kastanjehout_AFS | BT3_Afsluiting_Open_AFS | BT3_Afsluiting_Scharnierpunt_WSP | BT3_Afsluiting_Weide_AWD | BT3_Afsluiting_Wild_AFS | BT3_Boombrug | BT3_CBV_Voeg | BT3_Constructiewand | BT3_Dijkkern | BT3_Ecoduct | BT3_Ecoduiker | BT3_Ecokoker | BT3_Ecotunnel | BT3_Geluidsscherm_WGS | BT3_Kopmuur_KNW19 | BT3_Lichtafscherming_Wild | BT3_Muur_Binnen_Wegbaan_WLI10 | BT3_Portiek_WSM2 | BT3_Schanskorf | BT3_Terugkeer_Wild | BT3_Veerooster | BT3_Verankeringselement | BT3_Verankeringslandhoofd | BT3_Vluchtdoorgang | BT3_Wapeningsnet | BT5_Aansluitopening_Knijpopening | BT5_Beschoeiing_WRW3 | BT5_Bijzondere_Hydraulische_Constructie_KNW20 | BT5_Blindeput | BT5_Buis_Onderkant_WRT | BT5_Damwand_WRW2 | BT5_Draineerbuis | BT5_Gemiddeld_Hoogwaterstand | BT5_Handwiel | BT5_Kamer | BT5_Muur_Doorgangsstuk | BT5_Oeverrol | BT5_Reservoir | BT5_Rioolpijp_Aansluiting_WRP2 | BT5_Rioolpijp_Hoofdriolering_WRP1 | BT5_Schacht | BT5_Stortdraad | BT5_Vooroever | BT6_Hoogtepunt_HOP | BT6_Limnigraaf_WRM2 | BT6_Proef | BT7_Pictogram | BT7_Signalisatie_Openbaar_Vervoer_WPI11 | BT7_Signalisatie_Paal_WPI1 | BT7_Signalisatie_Plaatsnaambord_WPI11 | BT7_Signalisatie_Publiciteitsbord_WPI12 | BT7_Signalisatie_Referentiepunt_WPI7 | BT7_Signalisatie_Reflector_algemeen | BT7_Signalisatie_Reflectorpaal_WPI11 | BT7_Signalisatie_Scheepvaart_Niet_Elektrisch_WRS2 | BT7_Signalisatie_Straatnaambord_WPI11 | BT7_Signalisatie_Verkeersteken_WPI11 | BT7_Signalisatie_Wegwijzer_WPI11 | BT7_Verkeersspiegel | BT7_Wildwaarschuwing_Detectie | BT7_Wildwaarschuwing_Sluis | BT8_Beplanting_Hoog_WGI5 | BT8_Beplanting_Laag_WGI6 | BT8_Haag_AHG | BT8_Houtkant_Bos | BT8_Individuele_Struik_WGI4 | BT8_Loofboom_Hoog_WGI1 | BT8_Loofboom_Laag_WGI2 | BT8_Muurvegetatie_Klimvorm | BT8_Naaldboom_Hoog_WGI1 | BT8_Naaldboom_Laag_WGI2 | BT8_Onderwatervegetatie | BT8_Plantbak_divers | BT8_Stobbenwal | BT9_Bevestigingsbeugel | BT9_Bouwput | BT9_Deksel_Groot_Alle_Wegbaan_KNW18 | BT9_Deksel_Prive_Huisaansluiting_WPI22 | BT9_Deksel_Waterafvoer_Rond_WRI1 | BT9_Deksel_Waterafvoer_Vierkant_WRI2 | BT9_Sleuf | BT9_Straatkolk_WPI9 | Buis | Buisbekleding | Cabine | Cabinecontroller | Calamiteitsbord | Calamiteitsdoorsteek | Camera | Cementbetonverharding | CEN | Cluster | Codeklavier | Colloidaal beton | Combilantaarn | Communicatieapparatuur | Complexe geleiding | Constructie element | Constructie groep | Contactpunt | Container | Contourverlichting | Controller | Copro markering template | Damwand | Debolle | Debolle type | Decoder | Derdenobject | Detectie camera | Detectielussen | Detecties | Detector | Detector controle unit | Deur | Dieselgenerator | Dijk | Dijkkern | Dijktalud | Dijkteen | Directionele relatie | DNB | DNB hoogspanning | DNB laagspanning | DNB meter | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Dongle | Doornstruweel | Draagconstructie | Draineerbuis | Drasberm | Drukknop | Drukverhogingsgroep | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | dwarse markering toegang | Dwarse markering type template | Dwarse markering verschuind | Dwarse markering verschuind type template | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Dynamische vluchtwegindicatie | Eco poort | Ecoduct | Ecoduiker | Ecokoker | Ecoraster | Ecotunnel | Ecovallei | Eindstuk | Encoder | Energiemeter | Energiemeter AWV | Energiemeter derden | Energiemeter DNB | Energiemeter DNB piek | Energiemeter DNB piek | Externe detectie | Fietslantaarn | Figuratie markering verschuind | Figuratie type template | Figuratie verschuind type template | Figuratiemarkering | Figuratiemarkering toegang | Firmware object | Forfaitaire aansluiting | Galgpaal | Gebouw | Gecombineerde put | Geexpandeerd polystyreen | Gekandelaarde boom | Gekleurd wegvlak markering | Gekleurd wegvlak type template | Geleideconstructie | Geleidestang | Geleiding | Geleidingswand | Geluidswerende constructie | Geotextiel | Geplastificieerd stortdraad | Geprefabriceerd betonelement | Gerelateerd verkeersteken | Geschoren boom | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde kantopsluiting type | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde kantstrook type template | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde schampkant type template | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband type template | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template | Gestandaardiseerde watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel type template | Geteste beginconstructie | GPU | Gracht | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Grens functiezone | Grens oeververharding | Grens onverhard | Grens verhard | Grens waterloopbermen | Groep dwarse- en figuratiemarkering | Groepering alle soorten markering | Grond | Gronddam | Haag | Handbediening | Handwiel | Hardhouten mat | Hardware | Hardware toegang | Heeft beheer | Heeft geometrie | Heeft gerelateerd verkeersteken | Heeft netwerk protectie | Heeft netwerktoegang | Heeft verkeersbordcategorie | Heeft verkeersbordconcept | Heeft verkeersteken | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoofdschakelaar | Hoogtedetectie n60 | Hoort bij | Houtige vegetatie | HS beveiligingscel | HS-cabine | Huisaansluitput | Hulppostkast | Hydrant | Ident 8 | Iepenstruweel | Infiltratievoorziening | Inspectieput | Intercom server | Intercom toestel | IntercomKast | Inwendig verlicht pictogram | IO-Kaart | IP powerswitch | Is administratief onderdeel van | Is inspectie van | Is netwerk ECC | Is software gehost op | Is software onderdeel van | Is type van | Kaart | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Kanaal | Kantopsluiting | Kast | Klimatisatie | Klimvorm | Knipperlantaarn | Knotboom | Kopmuur | Kruininsteek | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Laagspanningsbord | Ladder | LED-bord excl z30 | LED-bord toegang | LED-bord type | LED-driver | Leiboom | Letter verschaald type template | Letter-cijfer markering | Letter-cijfer type template | Lichtmast | Lichtsensor | Ligt op | Lijndetectie | Lijnvormig element | Lijnvormig element markering | Lijnvormig element markering type template | Link | Linkend element | Logische poort | Lokaal | Loofhout | Loop termination and protection | Luchtkwaliteit | Luchtkwaliteit controle unit | Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger | Luchtkwaliteitreflector | Luchtkwaliteitsensor | Luidspreker | LVE-rack | MACQ PU Frontend | Mantelbuis | Markering | Mechanische filter | Meetcel | Meetmicrofoon | Meteropname energiemeter | Meteropname energiemeter groot verbruik | MIV-communicatiekaart | MIV-lus | MIV-luskaart | MIV-processorkaart | MIV-voedingsmodule | MOB PU | Mof | Montagekast | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Natte ruigte | Netstabilisator | Netwerk groepering | Netwerkelement | Netwerktoegang | Niet getest beginstuk | Niet weggebonden detectie | Niet-directionele relatie | Niet-selectieve detectielus | Noppendrainage | Obstakelbeveiliger | Oever | Oeverrol | Oeverzone | Omega element | Omvormer | Onbegroeid voorkomen | Onderbord | Onderbouw | Onderwatervegetatie | Ontluchtingsventiel | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | Opening | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | OTN | Overdrukventilator | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overlangse markering type template | Overstort | Overstortrand | Paal | Paalkast | Pad | Palenrij | Patchpaneel | PCI-kaart | Perrot koppeling | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | PK bord type | PK-bord | Plankenbetuining | Plantbakvorm | Plasberm | PLC | Plooibaken | Pomp | Pomp type template | Pompkamer | Pompkelder | Pompstation | Poort | Power over Ethernet injector | Proef a posteriori andere laag | Proef a posteriori andere verharding | Proef a posteriori andere verharding walsbeton | Proef a posteriori bestrating | Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen | Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag | Proef a posteriori bitumineuze verharding | Proef a posteriori cementbetonverharding | Proef a posteriori geluidswerende constructie | Proef a posteriori kantopsluiting | Proef a posteriori markering | Proef a posteriori onderbouw | Proef a posteriori verkeersbord | Proef a priori afschermende constructie | Proef a priori geleide constructie | Proef a priori geluidswerende constructie | Proef a priori geteste beginconstructie | Proef a priori motorvangplank | Proef a priori obstakelbeveiliger | Proef a priori overgangsconstructie | Proef bathymetrie | Proef boomtoestand | Proef draagvermogen | Proef druksterkte | Proef geluidswerende constructie | Proef gemeten dikte | Proef langsvlakheid | Proef markering | Proef op buis | Proef pct holleruimte | Proef put | Proef schokindex | Proef sleuf | Proef sondering | Proef stroefheid | Proef tijdens andere laag | Proef tijdens andere verharding | Proef tijdens andere verharding walsbeton | Proef tijdens bestrating | Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging | Proef tijdens bitumineuze verharding | Proef tijdens cementbetonverharding | Proef tijdens kantopsluiting | Proef tijdens markering | Proef tijdens verkeersbord | Proef vlakheid | Proeven | Profielelement | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-radio | PT-regelaar | PT-regelaar module | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | PU | Put | Put relatie | Putbekleding | Raaigrasweide grasland - fase0 | Rack | Radar | Rechte steun | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Relatieobject | Repeater | Reservoir | Retro reflecterende koker | Retroreflecterend verkeersbord | Riet | Riolering | Rioleringsbuis | Riooltoegang | RSS bord type | RSS-bord | Ruigte | Ruimtes | RVMS bord type | RVMS-bord | SAT-rack | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | SDH | Segmentcontroller | Seinbord | Seinbrug | Seinlantaarns | Sel niet sel lussen | Selectieve detectielus | Sensor doorverbinddoos | Sierbeplanting | Signalisatie | Slagboom installatie | Slagboomarm | Slagboomarm verlichting | Slagboomkolom | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Software | Software toegang | Softwaretype | Sokkel | Solitaire heester | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Steenslagverharding | Steun standaard | Stobbenwal | Stopcontact | Stortsteen | Straatkolk | Straatmeubilair | Stroomdalgrasland | Stroomkring | Struweel | Sturing | Taludinsteek | Teenonderwatertalud | Ternairmengselverharding | Terreindeel | Terugkeer | Terugslagklep | Toegangscontrole | Toezichtsput | Trajectcontrole | Transformator | Tunnel externe componenten | Type weggebruiker | Uitheems loofhout | UPS | Veerooster | Vegetatie element | Ventilatie | Ventilator | Verankering | Verankeringslandhoofd | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbord - verkeersteken | Verkeersbordcategorie | Verkeersbordconcept | Verkeersbordopstelling | Verkeersbordpaal | Verkeerslicht | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersspiegel | Verkeersteken | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Verlichtingstoestel Hg LP | Verlichtingstoestel LED | Verlichtingstoestel MH HP | Verlichtingstoestel Na HP | Verlichtingstoestel Na LP | Verlichtingstoestel TL | Verruigd grasland | Verschaalde letter markering | Verstoord grasland | Verwarmingselement | Verwarmingslint | VHS-modem | Virtuele detectiezone | Virtuele server | Vistrede | Vlakdetectie | Vleermuisvriendelijke verlichting | Vlierstruweel | Vlotter | Vluchtdeur | VMS bord type | VMS-bord | Voeding derden laagspanning | Voedingspunt | Voedt | Voeg | Voertuiglantaarn | Voetbocht | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | Vooroever | Voorschakelapparaat | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-module met firmware | VR-module z firmware | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Waarschuwingslantaarn | Wachtbekken | Walsbetonverharding | Wand | Waterdoorlatende bestrating | Waterloop | Waterloop relatie | Waterloop talud | Waterloopbodem | WDM | Weegsensor | Wegbebakening afschermende constructie | Wegberm | Weggebonden detector | Wegreflector | Wervel | Wiepen en takkenbos | Wildreflector | Wildwaarschuwingsdetectie | Wildwaarschuwingssluis | Wildwaarschuwingssysteem | Wilgenstruweel | WIM AD-convertor | WIM-processorkaart | WV draagconstructie | WV lichtmast | WV opvoertransformator | Z30 bord | Z30 bord type | Z30 CPU | Z30 CPU type | Zeebrugge | Zeebrugge type | Zender | Zonnepaneel | Zpad | Zuigleiding |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Aandachtspunt | Adres | Afmeting bxh | Afmeting bxl | Afmeting bxlxh | Afmeting diameter | Afmeting verkeersbord | Afmeting zijde | Amsterdammer | Antiparkeerpaal | AWV-identificator | Bestandsbijlage | Betuining van beton | Betuining van gerecycleerd materiaal | Betuining van hout | Bevestiging wegverlichtingstoestel | Boolean | Brandwerendeconstructie voegdekkers | Coördinaat Lambert72 | Datum | Datumtijd | Decimaal getal | Diamantkoppaal | Externe referentie | Geheel getal | Geluidstest rapport | Getal | Grondafdekking | Grondafgraving en gronduitgraving | Grondbijmenging | Grondophoging | Grondsoort | Houtige aanleg | IPv4-adres | Kwantitatieve waarde in aantal jaar | Kwantitatieve waarde in Ampere | Kwantitatieve waarde in bar | Kwantitatieve waarde in Celsius | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in decimale graden | Kwantitatieve waarde in euro | Kwantitatieve waarde in gigabyte | Kwantitatieve waarde in inch | Kwantitatieve waarde in Kelvin | Kwantitatieve waarde in kilovolt | Kwantitatieve waarde in kiloVoltAmpere | Kwantitatieve waarde in kilowatt | Kwantitatieve waarde in kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kVARh | Kwantitatieve waarde in kWh | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in meter TAW | Kwantitatieve waarde in milliAmpere | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in procent | Kwantitatieve waarde in promille | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in vierkante meter | Kwantitatieve waarde in Volt | Kwantitatieve waarde in VoltAmpere | Kwantitatieve waarde in Watt | Laagtype van de bitumineuze verharding | Literal | Masthoogte | Materiaal karakteristiek | Natuurlijk getal | Natuurlijk persoon | Norm van het lijnvormig element | Openingsurenspecificatie | Overlangse markering | Overlangsemarkering doorlopend | Overlangsemarkering onderbroken | Overzicht schermhoogte | Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal | Productidentificatiecode | Profileerlaag | RAL-kleur | Rechtspersoon | Sierbeplanting aanleg | Software poortconfiguratie | Soort grondwerk | String | Supplementen CBV | Tekstblok | Tijd | Tijdsduur | Trottoirband vorm | URI | Vegetatie soortnaam | Voorzetconstructie bevestigingsmateriaal | Voorzetconstructie profiel |

Entiteiten

BT3_Geleidingswand_Klein_Wild

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Mantelbuis_Wachtbuis

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

3D lijn

Beschrijving
Een aaneenschakeling van rechte lijnstukken en/of bochtsegmenten tot 1 volledige lijn met alle aanwezige vormpunten. Elk vormpunt heeft een 3D-coördinaat (xyz).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Coördinaat Lambert72 2..* De coördinaten volgens het Lambert72 coördinatensysteem.

3D polygoon

Beschrijving
Bevat alle kenmerken van een 3Dlijn, maar hierbij heeft deze 3Dlijn ook een gesloten vorm. Het 3D-coördinaat (xyz) van het begin- en eindpunt van deze 3Dlijn zijn hier dus identiek.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Coördinaat Lambert72 3..* De coördinaten volgens het Lambert72 coördinatensysteem.

3D punt

Beschrijving
Een enkelvoudig punt vastgelegd met 1 3D-coördinaat (xyz). Een 3Dpunt kan een vrije of vaste oriëntatie bevatten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Coördinaat Lambert72 1 De coördinaten volgens het Lambert72 coördinatensysteem.

Aanleg boomvorm

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de aanleg van een boomvorm onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, gietrandtype, heeft boomplaat, heeft wortelgeleiding wortelwering, plantmaat, verankering, verankeringstype, wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Boombrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
gietrandtype Boom gietrandtype 1 Het type omwalling rond de stamvoet van een boom. Link
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
plantmaat Boom plantmaat 1 De maat van de boom in cm gemeten op 1 m boven het maaiveld tussen een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Duidt de manier van verankering van de boom bij aanplant aan. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Duidt het type van verankering van de boom aan. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Calamiteitsdoorsteek Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, heeft geometrie, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de aansluitopening in millimeter.
heeft geometrie BT5_Aansluitopening_Knijpopening Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de aansluitopening in millimeter
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de aansluitopening Link

Aanstraalverlichting

Beschrijving
TODO
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inwendig verlicht pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Vluchtdeur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Binnenverlichtingstoestel type 1 TODO Link

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat.
Subklasse van
Proef a priori afschermende constructie, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaathouder, funderingswijze, is permanent, materiaal, productidentificatiecode, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
funderingswijze Funderingswijze 1 De manier waarop de afschermende constructie gemonteerd wordt. Link
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT3_Lichtafscherming_Wild Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Afschermingtype 1 Het type van afscherming. Link

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, bevestiging, breedte, heeft geometrie, heeft geometrie, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actuele hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De actuele hoogte van de opening.
bevestiging Handwiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de afsluiter in millimeter
heeft geometrie BT0_Functiecode_Hydraulische_Constructie_WRC4 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT5_Bijzondere_Hydraulische_Constructie_KNW20 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de afsluiter in millimeter
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter
type Afsluiter type 1 Bepaalt het type van de afsluiter. Link

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT3_Afsluiting_Gesloten_AFS Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT3_Afsluiting_Kastanjehout_AFS Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT3_Afsluiting_Weide_AWD Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT3_Afsluiting_Open_AFS Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Aftakking

Beschrijving
Groep van stroomkringen specifiek bedoeld voor de aansturing van wegverlichting. In het typeschema autosnelwegen worden er standaard 4 aftakkingen voorzien: middenberm (hoofdrijbaan), op- en afritten + signalisatie, gewestweg, parking
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sturing, sturing, voedt, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Cabinecontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Stroomkring Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Armatuurcontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Segmentcontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Cabinecontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een lijnvormig element dat niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, heeft oppervlaktebehandeling, is geprefabriceerd, kleur, lengte, soort, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
heeft oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .
is geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van de afwijkende kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van de afwijkende kantopsluiting. Link
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.
heeft geometrie BT1_Overgang_Verharding_WRV10 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT2_Stootband_Biggetjes_Varkensrug_WLI14 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT1_Rand_Verharding_WRV19 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT1_Overgang_Verharding_WRV10 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT2_Stootband_Dupuis_WLI11 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT2_Stootband_New_Jersey_Klein_WL2(binnenzijde) Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT2_Stootband_Divers_WLI13 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT1_Fietspad_WRV12 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT1_Niet_Afgeboorde_Verhoging_WLI9 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT1_Verhoogde_Boordsteen_Kantsteen_WLI1 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT1_Grens_Circulatiezone_Zwakke_Weggebruikers_WCZ Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT1_Niet_Afgeboorde_Verhoging_WLI9 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.
heeft geometrie BT1_Watergreppel_WRV20 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

AID-module

Beschrijving
AID staat voor Automatische IncidentDetectie op camerabeelden. Doel is om op een automatische en zo intelligent mogelijk manier gebeurtenissen uit de beelden van een CCTV-camera te halen.
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, config bestand, ip adres datastring, poort, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
config bestand Bestandsbijlage 1 Configuratiebestand van de configuratie van de AID.
ip adres datastring IPv4-adres 1 Netwerkadresgegevens van het element
poort Geheel getal 1 poortgegevens van het element
sturing Camera Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Encoder Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Decoder Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing MACQ PU Frontend Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van dit element met opsplitsting tussen CCTV, AID en PTZ-camera's Bestanden van het type pdf.
type AID type 1 TODO Link

AIMS levenscyclus

Beschrijving
Abstracte die de attributen toevoegt die nodig zijn voor de levenscyclus van een object zoals gebruikt binnen de AWV-AIMS.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: status, toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
status AIMS status 1 TODO Link
toestand AIMS toestand 1 TODO Link

AIMS toezicht

Beschrijving
Abstracte die de attributen toevoegt die nodig zijn voor toezicht zoals gebruikt binnen de AWV-AIMS.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toezichter, toezichtsgroep.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toezichter String 1 TODO
toezichtsgroep String 1 TODO

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ANPR camera

Beschrijving
Nummerplaatherkenningscamera: een camera die als output de nummerplaat van een voertuig in tekst geeft en een foto van het deel van het voertuig waar de nummerplaat zich bevindt. Afhankelijk van het merk en type gecombineerd met een al dan niet bewegend overzichtsbeeld.
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, heeft flits, ip adres, poort, rijrichting, sturing, sturing, sturing, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft flits Boolean 1 is er een externe infrarood flits?
ip adres IPv4-adres 1 IP-adres van dit element
poort Geheel getal 1 netwerkpoort waarop dit element is aangesloten
rijrichting Rijrichting 1 rijrichting van de voertuigen die door de camera geregistreerd worden Link
sturing Poort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Trajectcontrole Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 technische fiche van dit element Bestanden van het type pdf.
type ANPR type 1 merk en type van dit element Link

Antenne

Beschrijving
Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Tunnel externe componenten
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, frequentierange, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
frequentierange Antenne frequentierange 1 Geeft de frequentierange aan waarbinnen de antenne gebruikt kan worden. Link
merk Antenne merk 1 Het merk van de antenne Link
modelnaam Antenne modelnaam 1 De modelnaam/product range van een antenne. Link
sturing PT-regelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT2_Wegmonoliet_WPI14 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 De plaatsingswijze van de anti-parkeerpaal (wegneembaar of vast). Link
type Antiparkeerpaal 1 Het type van de anti-parkeerpaal.

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, is goedgekeurd, lengte, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de markering in meter.
is goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Armatuurcontroller

Beschrijving
Controller die op het verlichtingstoestel wordt gemonteerd en die één verlichtingstoestel aanstuurt
Subklasse van
AWV object, Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, serienummer, sturing, sturing, sturing, sturing, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk String 1 Merk van de armatuurcontroller
modelnaam String 1 Modelnaam van de armatuurcontroller
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.
sturing Voorschakelapparaat Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Segmentcontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Montagekast Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing LED-driver Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt WV opvoertransformator Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ATOS

Beschrijving
TODO
Subklasse van
Netwerk groepering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Audioversterker

Beschrijving
Elk toestel dat een inkomend audiosignaal omzet naar een signaal dat meerdere luidsprekers kan aansturen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal units, bevestiging, ip adres, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, technische fiche, transport type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal units Decimaal getal 1 TODO
bevestiging Rack Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
ip adres IPv4-adres 1 TODO
merk Versterker merk 1 TODO Link
modelnaam Versterker modelnaam 1 TODO Link
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Luidspreker Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Meetmicrofoon Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 TODO
transport type Audio transport type 1 TODO Link

AWV naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AWV naampad object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat gebruik maakt van een naampad.
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naampad.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naampad String 1 Een set van objecten (bv. collecties) die aanduiden waar het object zich bevindt in de objectenboom (EM-Infra).

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, datum oprichting object, id, notitie, sturing, type URI, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Derdenobject Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object.
id AWV-identificator 1..* De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
sturing Derdenobject Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
voedt Derdenobject Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Signalisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Batterij

Beschrijving
Element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit, die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Batterijmerk 1 Merk van de batterij. Link
modelnaam Batterij modelnaam 1 Modelnaam van de batterij. Link
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de bebakening in aflopende richting. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de bebakening in oplopende richting. Link

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie, met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT2_ Stootband_New_Jersey_Beginstuk_WLI12 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT2_Vangrail_Beginstuk_WLI3 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, drassigheid, heeft exoten, heeft obstakels, lengte, ligt op, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Terreindeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* De naam van de plantensoort .
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Bekleding component

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Meetmicrofoon Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Aanstraalverlichting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Tunnel externe componenten Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Cabine Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging IntercomKast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Binnenverlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inwendig verlicht pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sensor doorverbinddoos Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Montagekast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luidspreker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luchtkwaliteitsensor Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Constructie groep De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Berm

Beschrijving
Meestal horizontaal vlak van een oever, begrensd door een waterloop, een dijk of een ander element.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT10_Functie_Zone_WDC Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering of van de fundering.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT3_Wapeningsnet Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
Subklasse van
Proef tijdens bestrating, Proef a posteriori bestrating, Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de bestrating.
steenverband Bestrating steenverband 1 Het gebruikte steenverband van de bestrating. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van betonstraatstenen.
Subklasse van
Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen, Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, heeft geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen.. Link
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, heeft geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Bestrating van gebakken straatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement, heeft geometrie, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement Afmeting gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
soort Bestrating opvulsoort 1 De soort van opvulling in de vrije openingen van de grasbetontegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van mozaïekkeien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, heeft geometrie, is herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 Het formaat van mozaiekkei Link
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
is herbruik Boolean 1 Bepaling van de breedte + hoogte van het bestratingselement.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Bestrating van natuursteentegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, gebruiksklasse, heeft geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van gebruiksklasse van de natuursteentegels. Link
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Proef a posteriori andere laag, Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
type Bestrijking type 1 Het type bestrijkingen Link

Bestrijking slemafdichting

Beschrijving
Een bestrijking met slemafdichting is een oppervlakbehandeling waarbij een licht open éénlaagse bestrijking met enkelvoudige begrinding 4/6,3 of 6,3/10 volgens 5.1 met een slemlaag 0/6,3 volgens 6.1 gestabiliseerd wordt. De bestrijking en de slemlaag behoren tot dezelfde productfamilie.
Subklasse van
Proef a posteriori andere laag, Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
type Slemafdichting type 1 Het type van Bestrijking_slemafdichting Link

Betuining

Beschrijving
Een lijnvormig element dat de stabiliteit van de teen van het onderwatertalud verzekert.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, hoort bij, technische fiche, teenpaalfrequentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT5_Beschoeiing_WRW3 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de betuining.
teenpaalfrequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De tussenafstand van de palen in meter.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, , bevestiging, , constructie en montageplan, heeft geometrie, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Retroreflecterend verkeersbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pompkamer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Waarschuwingslantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Niet weggebonden detectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging ANPR camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hoogtedetectie n60 Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Voetbocht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Paalkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Ventilatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging LED-bord excl z30 Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Gebouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Seinlantaarns Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Repeater
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Ontvanger
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft geometrie BT9_Bevestigingsbeugel Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
is verzegeld Boolean 1 Aanwezigheid van een verzegeling op de bevestigingsbeugel tegen het ongemerkt losmaken ervan
type Bevestigingsbeugel type 1 Type bevestigingsbeugel Link

Binnenverlichtingstoestel

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, schakelwijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
schakelwijze Binnenverlichtingstoestel schakelwijze 1 TODO Link
type Binnenverlichtingstoestel type 1 TODO Link

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Proef tijdens bitumineuze verharding, Proef a posteriori bitumineuze verharding, Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bindmiddel type, heeft geometrie, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Voeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag Link
heeft geometrie BT10_Zone_Oppervlak Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de bitumineuze laag.
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het mengseltype van de bitumineuze laag. Link

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AWV object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT5_Blindeput Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd. Link

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Boogpaal verkeerslicht

Beschrijving
Paal bestemd voor het bevestigen boven het wegdek van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300. Bovendien laten zij het bevestigen toe van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6 500 mm voor palen met grote draagwijdte (7.5 m overspanning) en 5 500 mm voor de palen met middelgrote draagwijdte (3.5 m overspanning)
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, heeft geometrie, type boogpaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT7_Signalisatie_Paal_WPI1 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie Ident 8 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
type boogpaal Type boogpaal 1 Draagwijdte van de boogpaal Link

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, heeft geometrie, hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Aanleg boomvorm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Seinbrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft geometrie BT3_Boombrug Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type Boombrug type 1 Het type van boombrug. Link

Boomtoestand

Beschrijving
De toestand als AWVObject met waarnemingen per inspectie van een boom.
Subklasse van
Proef boomtoestand, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviesmaatregel boomgebrek, adviesmaatregel groeiplaats, basiswaarde, conditiebeoordeling, conditiewaarde, conflicten, gebreken, is inspectie van, meerwaarde, onderhoudstoestand, plantwijzewaarde, soortwaarde, stamomtrek, standplaatswaarde, tijdstempel boomtoestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviesmaatregel boomgebrek Bestandsbijlage 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om het boomgebrek aan te pakken. Bestanden van het type xlsx of pdf.
adviesmaatregel groeiplaats Bestandsbijlage 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om de groeiplaats te verbeteren. Bestanden van het type xlsx of pdf.
basiswaarde Kwantitatieve waarde in euro 1 Wordt berekend met de formule B = Opp × E waarbij de oppervlakte(Opp) de stamdoorsnede is, uitgedrukt in cm² en E de eenheidsprijs, uitgedrukt in EUR/cm².
conditiebeoordeling Boom conditiebeoordeling 1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Boom conditiewaarde 1 Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Link
conflicten Boom conflicten 1 Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden. Link
gebreken Boom gebreken 1..* Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden. Link
is inspectie van Boomvorm De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
meerwaarde Boomtoestand meerwaardefactor 1 Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde . Link
onderhoudstoestand Boom onderhoudstoestand 1 De snoeitoestand. Link
plantwijzewaarde Boom plantwijzewaarde 1 Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt. Link
soortwaarde Decimaal getal 1 Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.
stamomtrek Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
standplaatswaarde Boom standplaatswaarde 1 De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom. Link
tijdstempel boomtoestand Datumtijd 1 TODO

Boomvorm

Beschrijving
Abstracte die een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen onder 1 noemer te plaatsen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.
Subklasse van
Aanleg boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, groeifase, heeft beheer, heeft boomrooster, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft luchtleiding, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomspiegel Boomspiegel 1 Het stuk grond rondom de stam van een boom, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de circkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in centimeter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
heeft beheer Boomvormbeheer De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
heeft geometrie BT8_Loofboom_Hoog_WGI1 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT8_Naaldboom_Hoog_WGI1 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT8_Loofboom_Laag_WGI2 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT8_Naaldboom_Laag_WGI2 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de circkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Boomvormbeheer

Beschrijving
Abstracte als beheerobject van de boomvorm.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft begieting, heeft onderzoek tomograaf, heeft onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft begieting Boolean 1 Aanduiding of begieting van de boom nodig is en gebeurt.
heeft onderzoek tomograaf Boolean 1 Aanduiding of onderzoek is gedaan met een tomograaf.
heeft onderzoek trekproef Boolean 1 Aanduiding of onderzoek gedaan is met de trekproef.

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Damwand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Put relatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Riolering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, breedte, dekselklasse, dekselvorm, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, heeft geometrie, hoogte, hoort bij, hoort bij, is afgesloten, is scharnierend, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Schacht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kamer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Link
heeft geometrie BT1_Rand_Verharding_WRV19 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT9_Deksel_Waterafvoer_Vierkant_WRI2 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT9_Deksel_Waterafvoer_Rond_WRI1 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT0_Tekst_Rioleringscode_WRC1 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT1_Overgang_Verharding_WRV10 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT9_Deksel_Groot_Alle_Wegbaan_KNW18 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
heeft geometrie BT9_Deksel_Prive_Huisaansluiting_WPI22 Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
hoort bij Inspectieput De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pompstation De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is afgesloten Boolean 1 Geeft aan of de afsluitinrichting kan worden afgesloten of niet.
is scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Link
oppervlakte Decimaal getal 1 De oppervlakte van de bovenbouw
regeling Dekselregeling 1 Bepaalt hoe de regeling van het deksel gebeurt. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Link

Bovenrand onderwatertalud

Beschrijving
Het peil van de waterloop bij gemiddelde hoogwaterstand.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geometrie, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geometrie BT5_Gemiddeld_Hoogwaterstand Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandblusser

Beschrijving
TODO
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aankoopdatum, bevestiging, bevestiging, blusmiddel, gewicht, keuringsdatum, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aankoopdatum Datum 1 TODO
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
blusmiddel Brandblusser blusmiddel 1 TODO Link
gewicht Brandblusser gewicht 1 TODO Link
keuringsdatum Datum 1 TODO
type Brandblusser type 1 TODO Link

Brandhaspel

Beschrijving
TODO
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, buitendiameter, keuringsdatum, maximaalDebiet, merk, modelnaam, plaatsingsdatum, slanglengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
buitendiameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 TODO
keuringsdatum Datum 1 TODO
maximaalDebiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 TODO
merk Brandhaspel merk 1 TODO Link
modelnaam brandhaspel model naam 1 TODO Link
plaatsingsdatum Datum 1 TODO
slanglengte Kwantitatieve waarde in meter 1 TODO

Brandleiding

Beschrijving
TODO
Subklasse van
Persleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: isolatie, leidingdruk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
isolatie Boolean 1 TODO
leidingdruk Kwantitatieve waarde in bar 1 TODO

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandwerende constructie

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, brandcurve, brandstabiliteit, brandweerstand, kleur, technische fiche, voegdekkers.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
brandcurve Brandwerendeconstructie brandcurve 1 TODO Link
brandstabiliteit Kwantitatieve waarde in uur 1 TODO
brandweerstand Kwantitatieve waarde in uur 1 TODO
kleur RAL-kleur 1 TODO
technische fiche Bestandsbijlage 1 TODO
voegdekkers Brandwerendeconstructie voegdekkers 1 TODO

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

BT0_Functiecode_Hydraulische_Constructie_WRC4

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 TODO

BT0_Tekst_Rioleringscode_WRC1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Functie_Zone_WDC

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Waterloop_zones

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Wegknooppunt_WKN

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Wegverbinding_WVB

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Zone_Oppervlak

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Zone_Rand_Ecovallei

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT10_Zone_Rand_Van_De_Wegbaan_WBN

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Fietspad_WRV12

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Grens_Circulatiezone_Zwakke_Weggebruikers_WCZ

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Niet_Afgeboorde_Verhoging_WLI9

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Onderbouw_Fundering

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Overgang_Verharding_WRV10

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Rand_Verharding_WRV19

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Talud_Onverhard_Bovenkant_WTO4

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Talud_Onverhard_Onderkant_WTO3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Talud_Verhard_Bovenkant_WTO2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Talud_Verhard_Onderkant_WTO1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Verhoogde_Boordsteen_Kantsteen_WLI1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Watergang_As_WGR

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Watergang_Onverhard_Bovenkant_WGL3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Watergang_Onverhard_Onderkant_WTO3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Watergang_Verhard_Bovenkant_WGL1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Watergang_Verhard_Onderkant_WTO1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT1_Watergreppel_WRV20

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_ Stootband_New_Jersey_Beginstuk_WLI12

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_ Stootband_New_Jersey_Eindstuk_WLI12

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_ Stootband_New_Jersey_Middenstuk_WLI12

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Borstwering_Voetgangers_WLI8

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Motorvangplank

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Obstakelbeveiliger

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Stootband_Biggetjes_Varkensrug_WLI14

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Stootband_Divers_WLI13

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Stootband_Dupuis_WLI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Stootband_New_Jersey_Klein_WL2(binnenzijde)

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Vangrail_Beginstuk_WLI3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Vangrail_Eindstuk_WLI3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Vangrail_Middenstuk_WLI3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Vangrail_Overgang_WLI3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Vangrail_Steunpaal_WPI36

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Lijn_Bus_Onderbroken_WEM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Lijn_Doorlopend15_WEM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Lijn_Doorlopend20_WEM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Lijn_Doorlopend25_WEM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Lijn_Fietsoversteek_WEM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Lijn_Stopstreep_WEM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Symbolen_WEM1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmarkering_Vlakken_WEM3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT2_Wegmonoliet_WPI14

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Afsluiting_Gesloten_AFS

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Afsluiting_Kastanjehout_AFS

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Afsluiting_Open_AFS

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Afsluiting_Scharnierpunt_WSP

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Afsluiting_Weide_AWD

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Afsluiting_Wild_AFS

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Boombrug

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_CBV_Voeg

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Constructiewand

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Dijkkern

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Ecoduct

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Ecoduiker

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Ecokoker

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Ecotunnel

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Geluidsscherm_WGS

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Kopmuur_KNW19

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Lichtafscherming_Wild

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Muur_Binnen_Wegbaan_WLI10

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Portiek_WSM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Schanskorf

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Terugkeer_Wild

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Veerooster

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Verankeringselement

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Verankeringslandhoofd

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Vluchtdoorgang

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT3_Wapeningsnet

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Aansluitopening_Knijpopening

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Beschoeiing_WRW3

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Bijzondere_Hydraulische_Constructie_KNW20

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Blindeput

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Buis_Onderkant_WRT

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Damwand_WRW2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Draineerbuis

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Gemiddeld_Hoogwaterstand

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Handwiel

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Kamer

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Muur_Doorgangsstuk

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Oeverrol

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Reservoir

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Rioolpijp_Aansluiting_WRP2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Rioolpijp_Hoofdriolering_WRP1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Schacht

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Stortdraad

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT5_Vooroever

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT6_Hoogtepunt_HOP

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT6_Limnigraaf_WRM2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT6_Proef

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Pictogram

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Openbaar_Vervoer_WPI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Paal_WPI1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Plaatsnaambord_WPI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt, 3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Publiciteitsbord_WPI12

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Referentiepunt_WPI7

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Reflector_algemeen

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Reflectorpaal_WPI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Scheepvaart_Niet_Elektrisch_WRS2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Straatnaambord_WPI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Verkeersteken_WPI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Signalisatie_Wegwijzer_WPI11

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D punt, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Verkeersspiegel

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Wildwaarschuwing_Detectie

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt, 3D lijn, 3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT7_Wildwaarschuwing_Sluis

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Beplanting_Hoog_WGI5

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Beplanting_Laag_WGI6

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Haag_AHG

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Houtkant_Bos

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Individuele_Struik_WGI4

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Loofboom_Hoog_WGI1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Loofboom_Laag_WGI2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Muurvegetatie_Klimvorm

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Naaldboom_Hoog_WGI1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Naaldboom_Laag_WGI2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Onderwatervegetatie

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon, 3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Plantbak_divers

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT8_Stobbenwal

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D lijn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Bouwput

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Deksel_Groot_Alle_Wegbaan_KNW18

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Deksel_Prive_Huisaansluiting_WPI22

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Deksel_Waterafvoer_Rond_WRI1

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Deksel_Waterafvoer_Vierkant_WRI2

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Sleuf

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D polygoon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

BT9_Straatkolk_WPI9

Beschrijving
Een gedetailleerde steekkaart die de geometrische voorstelling, meetcriteria, voorwaarden,... en andere aspecten bevat. De details kunnen gevonden worden in de Topgrafische legende conform GRB.
Gebruik
Topografische legende : https://docs.wegenenverkeer.be/Templates%20&%20Legendeboek/
Subklasse van
3D punt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AWV object, Proef op buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, hoort bij, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Buisbekleding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verwarmingslint Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter