Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Master-implementatiemodel. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel geeft een overzicht van alle objecten, attributen en relaties die horen bij de OTL data-aanleveringen. In dit implementatiemodel wordt de link getoond tussen alle termen uit bovenstaande vocabularia.
Dit implementatiemodel komt ook 1 op 1 overeen met de SQLite en de XMI technische formaten die gedownload kunnen worden op de overzichtspagina. Technische Documentatie behorende bij dit implementatiemodel :

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aansluitende constructie | Aansluitmof | Aansluitopening | Aanstraalverlichting | Afmetingsensor | Afschermende constructie | Afscherming | Afsluiter | Aftakking | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | Agent | AID-module | AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Andere laag | Andere verharding | ANPR camera | Antenne | Antiparkeerpaal | AOWS type | Armatuurcontroller | Artificiële laag | Audioversterker | Baanlichaam | Batterij | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | beheer boomvorm | Beheer exoten | Beheer grazige vegetatie | Beheer houtige vegetatie | Beheer sierbeplanting | Behuizing | Bekleding component | Bel | Bescherming wapening | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Betonfundering | Betonnen constructie-element | Bevestiging | Bevestiging geluidswerende constructie | Bevestigingsbeugel | Bijlage voertuigkering | Bijzonder geluidsschermelement | Binnenverlichtingstoestel | Bitumineuze laag | Blinde put | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boogpaal verkeerslicht | Boom | Boombrug | Bouwput | Bovenbouw | Braam | Brandblusser | Brandhaspel | Brandleiding | Brandnetelruigte | Brandvoorziening verwarmd linkend element | Brem en gaspeldoornstruweel | Buis | Buisbekleding | Buitenkast | Cabine | Cabinecontroller | Calamiteitendoorsteek | Calamiteitsbord | Camera | Cementbetonverharding | Cluster | Codeklavier | Colloidaal beton | Combilantaarn | Communicatieapparatuur | Communicatieapparatuur | Complexe geleiding | Constructie element | Constructie elementen geluidswerende constructie | Constructie sokkel | Contactor | Contactpunt | Container | Contourverlichting | Controller | Damwand | Derdenobject | Detectie | Detectie camera | Detectielussen | Deur | Dieselgenerator | Dilatatie | Directionele relatie | Divergentiepuntbebakeningselement | DNB | DNB hoogspanning | DNB laagspanning | DNB meter | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Dongle | Doorgang | Doornstruweel | Draagconstructie | Draineerbuis | Drukknop | Drukverhogingsgroep | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | dwarse markering toegang | Dwarse markering verschuind | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Dynamisch bord op maat | Dynamisch Zone-30 bord | Dynamische vluchtwegindicatie | Eco poort | Ecoduct | Ecoduiker | Ecokoker | Ecoraster | Ecotunnel | Ecovallei | Eigenschappen voertuigkering | Eindstuk | EM-draagconstructie | Energiemeter | Energiemeter AWV | Energiemeter derden | Energiemeter DNB | Energiemeter DNB piek | Energiemeter DNB reactief | Exoten | Externe detectie | Field-of-View | Fietslantaarn | Fietstel display | Fietstelinstallatie | Fietstelsysteem | Figuratie markering verschuind | Figuratiemarkering | Figuratiemarkering toegang | Firmware object | Forfaitaire aansluiting | Fundering | Funderingsmassief | Funderingsplaat | Galgpaal | Gebouw | Gecombineerde put | Geexpandeerd polystyreen | Gekleurd wegvlak markering | Geleideconstructie | Geleiding | Geleidingsverlichting | Geleidingswand | Geluidsschermelement | Geluidswerende constructie | Geluidswerende constructie | Geotextiel | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel | Geteste beginconstructie | GPU | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Groep dwarse- en figuratiemarkering | Groepering alle soorten markering | Gronddam | Haag | Handbediening | Handwiel | Hardware | Hardware toegang | Heeft beheer | heeft betrokkene | Heeft netwerk protectie | Heeft netwerktoegang | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoofdschakelaar | Hoogtedetectie | Hoort bij | Houtige vegetatie | HS beveiligingscel | HS-cabine | Huisaansluitput | Hulppost | Hulppostkast | Hulpstuk | Hydrant | Iepenstruweel | Indoor kast | Infiltratievoorziening | Inloopbehuizing | Inspectieput riolering | Intercom server | Intercom toestel | Inwendig verlicht pictogram | IO-Kaart | IP powerswitch | Is administratief onderdeel van | Is inspectie van | Is netwerk ECC | Is software gehost op | Is software onderdeel van | ITSapp | IVRI component | Kabelmof | Kabelnet toegang | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Kantopsluiting | Kast | Keuring | Klimatisatie | Klimvorm | Knipperlantaarn | Kopmuur | Krings Berliner | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Laagspanningsbord | LED-bord | LED-driver | Letter-cijfer markering | Lichtmast | Lichtsensor | Ligt op | Lijnvormig element | Lijnvormig element markering | Link | Linkend element | Logische poort | Lokaal | Loofhout | Loop termination and protection | Luchtkwaliteit | Luchtkwaliteit controle unit | Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger | Luchtkwaliteitreflector | Luchtkwaliteitsensor | Luidspreker | MACQ PU Frontend | Mantelbuis | Markering | Meetcel | Meetmicrofoon | Meteropname energiemeter | Meteropname gecombineerde energiemeter | MIV-communicatiekaart | MIV-installatie | MIV-lus | MIV-luskaart | MIV-processorkaart | MIV-voedingsmodule | Montagekast | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Naampad object | Natte ruigte | Neerslagsensor | Netstabilisator | Netwerkelement | Netwerkkaart | Netwerkmodem | Netwerkpoort | Niet getest beginstuk | Niet weggebonden detectie | Niet-directionele relatie | Niet-selectieve detectielus | Niet-standaard stalen profiel | Noppendrainage | Obstakelbeveiliger | Omega element | Omvormer | Onbegroeid voorkomen | Onderbord | Onderbouw | Onderwatervegetatie | Ontluchter brandleiding | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Overdrukventilator | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overstort | Overstortrand | Pad | PCI-kaart | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | Pijl-Kruis-bord | Plantbakvorm | PLC | Plint geluidswerende constructie | Plooibaken | Pomp | Power over Ethernet injector | Processing unit voor dynamisch borden | Proef bindmiddeldosering | Proef boomtoestand | Proef consistentie | Proef doorlatendheid | Proef draagvermogen | Proef draineervermogen | Proef druksterkte | Proef dwarsvlakheid | Proef effectief bindmiddelgehalte | Proef gaafheid | Proef geluidstest | Proef gemeten dikte | Proef grondkarakteristieken | Proef hechtsterkte | Proef kerend vermogen | Proef korrelverdeling | Proef langsvlakheid | Proef luchtdichtheid | Proef luchtgehalte | Proef luminantie | Proef mortelkwaliteit | Proef nader onderzoek tomograaf | Proef perfomantieklasse | Proef performantieniveau | Proef procent holle ruimte | Proef retroreflectie | Proef rolgeluid | Proef schokindex | Proef schokindex motorvangplank | Proef staalvezelgehalte | Proef stroefheid | Proef temperatuur | Proef textuurdiepte | Proef verankeringskracht | Proef verder onderzoek trekproef | Proef visuele beoordeling | Proef vlakheid | Proef voertuig overhelling | Proef waterdichtheid | Proef watergehalte | Proef wateropslorping | Proef weerstand afschilfering | Proef werkingsbreedte geleide constructie | Proef werkingsbreedte motorvangplank | Proef zichtbaarheid bij dag of wegverlichting | Proef zichtbaarheid bij nacht | Proef zichtbaarheid bij nacht bij nat wegdek | Proef zichtbaarheid bij nacht en regenweer | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-radio | PT-regelaar | PT-regelaar module | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | Put | Put relatie | Putbekleding | Raaigrasweide grasland - fase0 | Rack | Radar | Rechte steun | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Relatieobject | Repeater | Reservoir | Retroreflecterend verkeersbord | Retroreflecterende folie | Retroreflecterende koker | Riet | Rioleringsbuis | Rioleringsstelsel | Riooltoegang | RIS | RSS-bord | Ruigte | RVMS-bord | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | Schokindex voertuigkering | Segmentcontroller | Seinbord | Seinbrug | Seinlantaarn | Sel niet sel lussen | Selectieve detectielus | Sierbeplanting | Signalisatie | Slagboom installatie | Slagboomarm | Slagboomarm verlichting | Slagboomkolom | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Software | Software toegang | Sokkel | Solitaire heester | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Stalen constructie-element | Stalen profiel | Standaard stalen profiel | Steenslagverharding | Steun standaard | Stobbenwal | Stopcontact | stortdraad | Stortsteen | Straatkolk | Straatmeubilair | Stroomdalgrasland | Stroomkring | StroomMeetmodule | Struweel | Sturing | Stuurklep brandleiding | Taludgoot | Technische put | Ternairmengselverharding | Terreindeel | Terugkeer | Terugslagklep | TLC-FI poort | Toegangscontrole | Trajectcontrole | Transformator | Type weggebruiker | Uitheems loofhout | UPS | Veerooster | Vegetatie element | Ventilatie | Ventilatie afsluitklep | Ventilatierooster | Ventilator | Verankering | Verankeringslandhoofd | Verankeringsmassief | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbord | Verkeersbord - verkeersteken | Verkeersbordconcept | Verkeersbordopstelling | Verkeersbordsteun | Verkeerslicht | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersspiegel | Verkeersteken | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Verlichtingstoestel Hg LP | Verlichtingstoestel LED | Verlichtingstoestel MH HP | Verlichtingstoestel Na HP | Verlichtingstoestel Na LP | Verlichtingstoestel TL | Verruigd grasland | Verschaalde letter markering | Verstoord grasland | Verwarmingselement | Verwarmingslint | Virtuele detectiezone | Virtuele server | Vlak geluidsschermelement | Vlierstruweel | Vluchtdeur | VMS-bord | Voeding derden laagspanning | Voedingspunt | Voedt | Voedt aangestuurd | Voertuigkerend geluidsschermelement | Voertuiglantaarn | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | Voorschakelapparaat | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-module met firmware | VR-module z firmware | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Vulpunt brandweer | Waarschuwingslantaarn | Walsbetonverharding | Waterdoorlatende bestrating | Weegsensor | Wegbebakening afschermende constructie | Wegberm | Wegdekvoeg | Weggebonden detector | Wegkantkast | Wegreflector | Wervel | Wildreflector | Wilgenstruweel | WIM-datalogger | WV lichtmast | WV opvoertransformator | Zender | Zonnepaneel | Zpad |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| aanleg boomvorm | Adres | Afmeting bxh in meter | Afmeting bxh in millimeter | Afmeting bxl in centimeter | Afmeting bxl in meter | Afmeting bxlxh in centimeter | Afmeting bxlxh in meter | Afmeting bxlxh in millimeter | Afmeting diameter in centimeter | Afmeting diameter in millimeter | afmeting grondvlak | Afmeting verkeersbord | Afmeting zijde in millimeter | Bescherming vraatschade | Bestandsbijlage | Betonspecificaties | Betonstraatsteenafwerking | Bevestiging wegverlichtingstoestel | Boolean | Constructiestaalspecificaties | Contactinfo | Datum | Datumtijd | Decimaal getal | Externe referentie | Geheel getal | Geluidstest rapport | Houtige aanleg | Houtspecificaties | Identificator | IPv4-adres | Krimpvoeg | Kwantitatieve waarde in aantal jaar | Kwantitatieve waarde in ampère | Kwantitatieve waarde in bar | Kwantitatieve waarde in Celsius | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in decimale graden | Kwantitatieve waarde in euro | Kwantitatieve waarde in gigabyte | Kwantitatieve waarde in inch | Kwantitatieve waarde in kilogram | Kwantitatieve waarde in kilovolt | Kwantitatieve waarde in kilovoltampère | Kwantitatieve waarde in kilowatt | Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter per seconde | Kwantitatieve waarde in kVARh | Kwantitatieve waarde in kWh | Kwantitatieve waarde in maand | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in meter TAW | Kwantitatieve waarde in milliampère | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in procent | Kwantitatieve waarde in promille | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in vierkante meter | Kwantitatieve waarde in volt | Kwantitatieve waarde in watt | Laagtype van de bitumineuze verharding | Literal | Maaien | Markering opvatting | Masthoogte | Materiaal karakteristiek | Natuurlijk getal | Natuurlijk persoon | Norm van het lijnvormig element | Openingsurenspecificatie | Productidentificatiecode | Profieltype | Profileerlaag | RAL-kleur | Rechtspersoon | Sierbeplanting aanleg | Software poortconfiguratie | String | Supplementen CBV | Tekstblok | Tijd | Tijdsduur | Trottoirband vorm | URI | Vegetatie soortnaam |

Entiteiten

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Motorvangplank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sluit aan op Obstakelbeveiliger Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Calamiteitendoorsteek Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de elementen van de aansluitende constructie.

Aansluitmof

Beschrijving
Aansluitingsstuk tussen 2 buizen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van het boorgat gebruikt door de aansluitmof in millimeter.
materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal van de aansluitmof. Link

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de aansluitopening in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de aansluitopening in millimeter.
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de aansluitopening. Link

Aanstraalverlichting

Beschrijving
Lamp met fel gebundeld licht die het verlicht gebied duidelijk zichtbaar maakt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Vluchtdeur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Binnenverlichtingstoestel soort lamp 1 Geeft het soort lamp mee dat voor de verlichting zorgt. Link

Afmetingsensor

Beschrijving
Registratie van voertuigafmetingen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Afmetingsensor merk 1 Het merk van de afmetingsensor. Link
modelnaam Afmetingsensor modelnaam 1 De modelnaam van de afmetingsensor. Link
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type Afmetingsensor type 1 Het type van de afmetingsensor. Link

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie,geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.
Subklasse van
Bijlage voertuigkering, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, certificaathouder, is permanent, materiaal, productidentificatiecode, productnaam, sluit aan op, sluit aan op, testrapport, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Referentiepunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegbebakening afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
productnaam String 1 Dit is de commerciële naam van de afschermende constructie.
sluit aan op Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3
sluit aan op Voertuigkerend geluidsschermelement Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een afschermende constructie. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3 .Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Afschermingtype 1 Het type van afscherming. Link

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient om rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, bevestiging, breedte, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actuele hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het vloeipeil van de opening en de laagste positie van de schuif.
bevestiging Handwiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de afsluiter in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de afsluiter met uitzondering van de spindel in millimeter.
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter.
type Afsluiter type 1 Bepaalt het type van de afsluiter. Link

Aftakking

Beschrijving
Groep van stroomkringen specifiek bedoeld voor de aansturing van wegverlichting.In het typeschema autosnelwegen worden er standaard 4 aftakkingen voorzien: middenberm (hoofdrijbaan), op- en afritten + signalisatie, gewestweg, parking.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sturing, sturing, voedt, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Cabinecontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Stroomkring Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Segmentcontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Cabinecontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Armatuurcontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, heeft oppervlaktebehandeling, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
heeft oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting. Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent identificatie, Contactinfo, heeft betrokkene, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent identificatie Identificator 1 Identificatie van de agent volgens een bepaalde bron.
Contactinfo Contactinfo 1..* Algemene contactgegevens voor de agent.
heeft betrokkene Agent Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
naam String 1 De naam waarmee de agent doorgaans benoemd wordt.

AID-module

Beschrijving
AID staat voor Automatische IncidentDetectie op camerabeelden. Doel is om op een automatische en zo intelligent mogelijk manier gebeurtenissen uit de beelden van een CCTV-camera te halen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, config bestand, DNS naam, ip adres datastring, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
config bestand Bestandsbijlage 1 Configuratiebestand van de configuratie van de AID.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
ip adres datastring IPv4-adres 1 Het IP-adres van de AID-module.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing MACQ PU Frontend Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Camera Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van de AID-module. Bestanden van het type pdf.
type AID-module type 1 Het type van de AID-module. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, bevestiging, datum oprichting object, heeft betrokkene, ligt op, notitie, sluit aan op, standaardbestekpostnummer, sturing, theoretische levensduur, type URI, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
bevestiging Derdenobject Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object.
heeft betrokkene Agent Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
ligt op Derdenobject Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
sluit aan op Derdenobject Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
sturing Derdenobject Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
voedt Derdenobject Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ANPR camera

Beschrijving
Nummerplaatherkenningscamera: een camera die als output de nummerplaat van een voertuig in tekst geeft en een foto van het deel van het voertuig waar de nummerplaat zich bevindt. Afhankelijk van het merk en type gecombineerd met een al dan niet bewegend overzichtsbeeld.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, DNS naam, heeft flits, hoort bij, ip adres, merk, modelnaam, rijrichting, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Field-of-View Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft flits Boolean 1 Geeft aan of de camera een externe infrarood flits heeft.
hoort bij Trajectcontrole De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ip adres IPv4-adres 1 IP-adres van de ANPR-camera.
merk ANPR-camera merk 1 Het merk van de ANPR-camera. Link
modelnaam ANPR modelnaam 1 De modelnaam van de ANPR-camera. Link
rijrichting Rijrichting 1 De rijrichting van de voertuigen die door de camera geregistreerd worden. Link
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van dit element. Bestanden van het type pdf.

Antenne

Beschrijving
Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen.
Subklasse van
Communicatieapparatuur
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, frequentierange, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
frequentierange Antenne frequentierange 1 Geeft de frequentierange aan waarbinnen de antenne gebruikt kan worden. Link
merk Antenne merk 1 Het merk van de antenne. Link
modelnaam Antenne modelnaam 1 De modelnaam/product range van een antenne. Link
sturing PT-regelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Antiparkeerpaal materiaal 1 Het materiaal van de Amsterdammer. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 Aanduiding of de anti-parkeerpaal eenvoudig wegneembaar is. Link
type Anti-parkeerpaal type 1 Vorm van de anti-parkeerpaal. Link

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is goedgekeurd, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Armatuurcontroller

Beschrijving
Controller die op het verlichtingstoestel wordt gemonteerd en die één verlichtingstoestel aanstuurt.
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, serienummer, sturing, sturing, sturing, sturing, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk String 1 Merk van de armatuurcontroller.
modelnaam String 1 Modelnaam van de armatuurcontroller.
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.
sturing Segmentcontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Voorschakelapparaat Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Montagekast Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing LED-driver Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt WV opvoertransformator Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Audioversterker

Beschrijving
Elk toestel dat een inkomend audiosignaal omzet naar een signaal dat meerdere luidsprekers kan aansturen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, DNS naam, IP-adres, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Rack Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
IP-adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de audioversterker.
merk Audioversterker merk 1 Het merk van de audioversterker. Link
modelnaam Audioversterker modelnaam 1 De modelnaam van de audioversterker. Link
sturing Luidspreker Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Meetmicrofoon Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de audioversterker.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Signalisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Batterij

Beschrijving
Element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit,die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, merk, modelnaam, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Fietstel display Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Batterij merk 1 Merk van de batterij. Link
modelnaam Batterij modelnaam 1 Modelnaam van de batterij. Link
voedt Weggebonden detector Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Fietstel display Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Ontvanger Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Fietstelsysteem Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomafwaarts. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomopwaarts. Link

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie,met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluit aan op Overgangsconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Geleideconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, drassigheid, heeft obstakels, lengte, ligt op, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Terreindeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak dwars op de as van de (water)weg.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak evenwijdig met de as van de (water)weg.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de meest voorkomende soorten binnen het begroeid oppervlak weergegeven.
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, ... dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

beheer boomvorm

Beschrijving
Het beheerobject voor de solitaire boom.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer boomvorm 1..* Behandelingswijzen van bomen. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grond rond de boom.

Beheer exoten

Beschrijving
Het beheerobject voor de exoten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, bijzondere afvoer vereist, heeft deponie, nazorg jaarfrequentie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer exoten 1 Behandelingswijzen van exoten. Link
bijzondere afvoer vereist Boolean 1 Aanduiding of voor de verwijderde exoten een niet-reguliere afvoer is voorzien.
heeft deponie Boolean 1 Aanduiding of de Japanse duizendknoop terplaatse kan worden gedeponeerd in een gecontamineerde zone.
nazorg jaarfrequentie Nazorg jaarfrequentie 1 Aantal keer dat de behandelde zone jaarlijks dient te worden gecontroleerd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen exoten.

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, Lengte, maaien, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de te behandelen grazige vegetatie.
maaien Maaien 1 Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grazige vegetatie.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen sierbeplanting.

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), heeft netwerktoegang.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sokkel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Klimatisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft netwerktoegang Kabelnet toegang Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.

Bekleding component

Beschrijving
Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Aanstraalverlichting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Meetmicrofoon Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Binnenverlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luchtkwaliteit Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Intercom toestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inloopbehuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Codeklavier Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luidspreker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inwendig verlicht pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Geleidingsverlichting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Bel

Beschrijving
Toestel dat door middel van een geluidssignaal de aandacht vestigt op een situatie.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Slagboomkolom Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Slagboomarm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een bel.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering, fundering of grondmassief.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten van beperkte afmetingen) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bestrating. Link
steenverband Bestrating steenverband 1 Het patroon waarin de bestrating gelegd werd. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van geprefabriceerde stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1338 en NBN B21-311.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, randafwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen. Link
randafwerking Betonstraatsteenafwerking 1 De wijze waarop de rand van de betonstraatsteenverharding is afgewerkt.
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van geprefabriceerde platte stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1339 en NBN B21-211.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Gebakken straatstenen zijn straatstenen, in hoofdzaak vervaardigd uit klei al dan niet gemengd met leem, zand, brandstoffen of andere toeslagstoffen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat van bestratingselement Formaat gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, vulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Grazige vegetatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
vulling Bestrating opvulsoort 1 Het gebruikte materiaal als toevoeging in de vrije openingen van de tegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien, in rij gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl in centimeter 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van kasseien, in mozaïekverband gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, is herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 De grootte van mozaïekkei. Link
is herbruik Boolean 1 Bepaling of de mozaïekkeien gerecycleerd werden.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Een buitentegel (of buitenplavei) is elk element van natuursteen gebruikt als bestratingsmateriaal, waarvan de breedte groter is dan 150 mm en doorgaans groter is dan twee maal de dikte volgens PTV841.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van het oppervlak van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van het toegelaten verkeer en belasting op de bestrating van natuursteentegels. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kaliber kalibers 1 De korrelmaat gebruikt bij de bestrijking. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de bestrijking behoort. Link
soort Bestrijkingsoort 1 De soort bestrijking. Link

Betonfundering

Beschrijving
Abstracte voor funderingen in beton.
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, betonkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting grondvlak Afmeting bxl in meter 1 De maximale lengte en breedte van bovenkant van de fundering.
betonkwaliteit Fundering betonkwaliteit 1 Kwaliteit van het beton gebruikt voor de fundering volgens een vaste lijst van mogelijke waarden. Link

Betonnen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betonspecificaties, uitvoeringsmethode, wapeningsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
betonspecificaties Betonspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte beton.
uitvoeringsmethode Uitvoeringsmethode 1 Op welke manier het beton wordt aangebracht. Link
wapeningsplan Bestandsbijlage 1 Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Stalen profiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.
Subklasse van
AIM naam object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie en montageplan, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Gebouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hoogtedetectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Batterij Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Slagboomarm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Ventilatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging ANPR camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Waarschuwingslantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Seinlantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Montagekast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Niet weggebonden detectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Communicatieapparatuur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Bijlage voertuigkering

Beschrijving
Abstracte om bestanden te bundelen omtrent voertuigkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: testrapport voertuigkering, video voertuigkering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
testrapport voertuigkering Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van de crashtests die op de geluidswerende constructie uitgevoerd zijn.
video voertuigkering Bestandsbijlage 1..* Dit is een video van de testen op voertuigkerende geluidswerende constructies.

Bijzonder geluidsschermelement

Beschrijving
Dit zijn niet-vlakke schermelementen (waaronder L-elementen en bloembakelementen). Deze schermen kunnen niet getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2.
Subklasse van
Geluidsschermelement
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schermelementtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schermelementtype Bijzonder geluidsschermelementtype 1 Het type bijzonder-schermelement. Link

Binnenverlichtingstoestel

Beschrijving
Een verlichtingstoestel dat binnen in een gebouw geplaatst wordt. Een verlichtingstoestel is de combinatie van de lamp en de armatuur.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, schakelwijze, soort lamp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
schakelwijze Binnenverlichtingstoestel schakelwijze 1 Geeft aan hoe het toestel aan- en uitgeschakeld wordt. Link
soort lamp Binnenverlichtingstoestel soort lamp 1 Geeft aan welke soort lamp er gebruikt wordt in het binnenverlichtingstoestel. Link

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd. .
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegreflector Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Divergentiepuntbebakeningselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag. Link
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bitumineuze laag. Link
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het type van het (giet)asfaltmengsel. Link

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AIM object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd. Link

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Boogpaal verkeerslicht

Beschrijving
Paal bestemd voor het bevestigen van seinlantaarns boven het wegdek. Geschikt voor het bevestigen van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300 en van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6.500 millimeter voor palen met grote draagwijdte (7,5 meter overspanning) en 5.500 millimeter voor de palen met middelgrote draagwijdte (3,5 meter overspanning).
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type boogpaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type boogpaal Type boogpaal 1 Draagwijdte van de boogpaal. Link

Boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei of vormsnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, bevestiging, boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, eindbeeld, geschatte klasse plantjaar, groeifase, heeft beheer, heeft boomrooster, heeft luchtleiding, is verplant, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg aanleg boomvorm 1 De manier van aanplanten van individuele bomen.
bevestiging Boombrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
boomspiegel Boomspiegel 1..* Het stuk grond rondom de stam van een boom. Dit is in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in meter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
eindbeeld Eindbeeld opgaande boom 1 Het nagestreefde beeld van de volgroeide boom of struik op deze specifieke standplaats. Link
geschatte klasse plantjaar Klasse plantjaar 1 Dit attribuut geeft een interval weer van 20 jaar waarin de boom geplant werd. Link
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
heeft beheer beheer boomvorm De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
is verplant Boolean 1 Aanduiding of de opgaande boom al dan niet van locatie veranderd is na een eerste aanplant binnen het openbaar domein.
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Tot aan de hoogte van de gewenste takvrije stamlengte wordt de boom zodanig gesnoeid dat er één doorgaande stam is.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meter, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Seinbrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Opgaande boom Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3
bevestiging Boom Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type Boombrug type 1 Het type van boombrug. Link

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij, putdiepte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Krings Berliner Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Put relatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Damwand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
putdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte tussen het maaiveld en onderkant bouwput in meter.
type Bouwput type. 1 Het type van bouwput. Link

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, hoort bij, is afgesloten, is scharnierend, Is waterdicht vergrendeld, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Technische put Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kamer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Schacht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
hoort bij Inspectieput riolering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is afgesloten Boolean 1 Bepaling of de afsluitinrichting vergrendeld is of niet.
is scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
Is waterdicht vergrendeld Boolean 1 Geeft aan of de bovenbouw al dan niet waterdicht vergrendeld is zodat het water zich niet boven de bovenbouw kan begeven.
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het zichtbare deel van de bovenbouw in vierkante meter.
regeling Dekselregeling 1 De wijze hoe de regeling van het deksel is uitgevoerd. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Link

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandblusser

Beschrijving
Een apparaat om het vuur van een kleine brand mee te doven. Het bestaat uit een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusmiddel onder druk staat.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aankoopdatum, bevestiging, bevestiging, blusmiddel, gewicht, hoort bij, keuringsdatum, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aankoopdatum Datum 1 Datum wordt het toestel is aangekocht.
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
blusmiddel Brandblusser blusmiddel 1 Substantie waarmee het toestel gevuld is in functie van het blussen van vuur. Link
gewicht Brandblusser gewicht 1 Totaal gewicht van het gevulde toestel. Link
hoort bij Hulppost De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
keuringsdatum Datum 1 Datum waarop het toestel laatst is gekeurd.
type Brandblusser type 1 Het type van de brandblusser. Link

Brandhaspel

Beschrijving
Een brandslang met spuitmond,opgerold op een haspel.
Subklasse van
Brandvoorziening verwarmd linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, buitendiameter, hoort bij, keuringsdatum, maximaal volumedebiet, maximaalDebiet, merk, modelnaam, slanglengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
buitendiameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Buitendiameter van de slang op de haspel.
hoort bij Hulppost De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
keuringsdatum Datum 1 Laatste datum waarop de haspel gekeurd is.
maximaal volumedebiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter per seconde 1 Het maximale debiet dat per tijdseenheid door de slang en spuitmond kan stromen.
maximaalDebiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het maximale debiet dat door de slang en spuitmond kan stromen. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3
merk Brandhaspel merk 1 Het merk van de brandhaspel. Link
modelnaam brandhaspel model naam 1 De modelnaam van de brandhaspel. Link
slanglengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Nuttige lengte van de brandslang op de haspel.

Brandleiding

Beschrijving
Segment uit de leiding die water aanvoert voor het blussen van een brand.
Subklasse van
Persleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is geïsoleerd, leidingdruk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verwarmingslint Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is geïsoleerd Boolean 1 Geeft aan of de brandleiding voorzien is van eigen isolatie.
leidingdruk Kwantitatieve waarde in bar 1 De vastgelegde druk die moet voorzien worden op de leiding in functie van de aanvoer van bluswater.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandvoorziening verwarmd linkend element

Beschrijving
Abstracte voor linkende elementen die voorzien kunnen worden van verwarming om hun werkzaamheid in extreme omstandigheden te garanderen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verwarmingslint Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sluit aan op Buis Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, hoort bij, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, technische fiche, toestand buis, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Buisbekleding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
is opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Put relatie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Taludgoot Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Brandvoorziening verwarmd linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
toestand buis Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Buisbekleding

Beschrijving
De bekleding of coating ter bescherming van de buis.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, Laagdikte, Lengte, plaats, technische fiche, tot, uitvoeringswijze, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Buis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Laagdikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de bekledingslaag in millimeter.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de buisbekleding in lopende meter.
plaats Bekleding plaats 1 De kant waar de bekleding van de buis zich bevindt. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de buisbekleding.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Het einde van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de buis.
uitvoeringswijze uitvoeringswijze buisbekleding 1 Materiaal en manier van aanbrengen van de buisbekleding. Link
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Het begin van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de leiding.

Buitenkast

Beschrijving
Abstracte voor kasten die typisch buiten staan en daarom bestand moeten zijn tegen de elementen en verfraaiing kunnen krijgen.
Subklasse van
Kast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ingress protection klasse, keuringsfrequentie, verfraaid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
ingress protection klasse Ingress Protection Codering 1 De IP-codering als een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker volgens IEC 60529. Link
keuringsfrequentie Kwantitatieve waarde in aantal jaar 1 Frequentie (in jaar) waarmee de kast moet onderworpen worden aan een periodieke keuring door een externe dienst voor technische controle.
verfraaid Verfraaiing buitenkast 1 Geeft aan of de wegkantkast voorzien van verfraaiing en of die al dan niet vergund is. Link

Cabine

Beschrijving
Een behuizing voornamelijk bestemd voor het beschermen van elektromechanische technieken waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.
Subklasse van
Inloopbehuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aardingsstelsel, bevestiging, bevestiging, kelderdiepte, standaardtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aardingsstelsel Cabine aardingsstelsel 1 Keuze tussen verschillende types voor het gebruikte aardingsstelsel. Link
bevestiging Transformator Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging HS beveiligingscel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
kelderdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Binnenhoogte in meter van de kabelkelder onder de cabine.
standaardtype Cabine standaardtype 1 Het type van de cabine volgens de gangbare standaarden. Link

Cabinecontroller

Beschrijving
Controller die zorgt voor de bewaking en bediening van de geschakelde verlichtingsaftakkingen en voor bewaking van de voedingsinstallatie.
Subklasse van
Controller
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beveiligingssleutel, bevestiging, merk, modelnaam, sturing, sturing, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beveiligingssleutel Controller beveiligingssleutel. 1 De encryptie die wordt toegepast om de verbinding tussen lokaal en centraal te beveiligen. Link
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk String 1 Merk van de cabinecontroller.
modelnaam String 1 Modelnaam van de cabinecontroller.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Aftakking Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Netwerkelement Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Calamiteitendoorsteek

Beschrijving
Een calamiteitendoorsteek, afgekort CADO, is een mechanische constructie voor het opklappen van een deel van de vangrail in de middenberm van een weg. Het primaire doel van de calamiteitendoorsteek is het doorlaten van hulpverleningsvoertuigen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is dubbelarmig, lengte, merk, modelnaam, sluit aan op, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is dubbelarmig Boolean 1 Aanduiding of de calamiteitendoorsteek dubbel armig is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de calamiteitendoorsteek constructie.
merk Calamiteitendoorsteek merk 1 Het merk van de calamiteitendoorsteek. Link
modelnaam Calamiteitendoorsteek modelnaam 1 De modelnaam van de calamiteitendoorsteek. Link
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de calamiteitendoorsteek.

Calamiteitsbord

Beschrijving
De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: calamiteitsbord type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
calamiteitsbord type Calamiteitsbord type 1 Het type van calamiteitsbord (bv. draaiend of dragend). Link
vorm Calamiteitsbord vorm 1 De vorm van het calamiteitsbord. Link

Camera

Beschrijving
Een CCTV-camera, closed-circuit television camera, kortweg camera, produceert beelden of opnames voor bewaking van een regio vanop afstand. Het is een element dat beelden neemt van een locatie en deze doorgeeft naar verschillende partijen om zo de werkelijke situatie te kunnen inschatten vanop afstand. Deze camera kan van het analoge type zijn of digitaal.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, configuratie bestand AID, DNS naam, heeft AID, heeft spitsstrook, ip adres, is PTZ, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Field-of-View Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
configuratie bestand AID Bestandsbijlage 1 Het bestand met de configuratie van de AID component die deel is van de camera. Enkel in te gebruiken wanneer de camera zelf een AID component bevat (attribuut heeftAid van Camera is 1). Voor camera's met een externe AID module maakt het configuratiebestand deel uit van die aparte AID module.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft AID Boolean 1 Een AID-camera is een CCTV-camera met geintegreerde AID-module. Deze camera genereert naast een camerabeeld ook metadata ivm wat zich afspeelt op het beeld. Een voorbeeld hiervan is gestopte voertuigen.
heeft spitsstrook Boolean 1 Locatie-eigenschap van een camera. Dit attribuut geeft aan of de camera ingezet wordt om een spitsstrook te schouwen.
ip adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de camera.
is PTZ Boolean 1 Een PTZ-camera is een CCTV-camera met bijhorend de mogelijkheid om te pannen, tilten en zoomen. Dit vanop afstand met behulp van een verstelbare lens en een motor die in twee assen draaibeweging toelaat.
merk Camera merk 1 Het merk van de camera. Link
modelnaam Camera modelnaam 1 De modelnaam van de camera. Link
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing AID-module Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van dit element met opsplitsing tussen CCTV, AID en PTZ-camera's. Bestanden van het type pdf.

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal ankerstaven, aard verharding, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, krimpvoeg frequentie, laagtype, oppervlakbehandeling, supplementen van de verharding, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal ankerstaven Geheel getal 1 Aantal ankerstaven waarmee de voegen verankerd zijn.
aard verharding CBV aard verharding 1 De uitvoeringswijze van de cementbetonverharding. Link
bevestiging Verankeringslandhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegreflector Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Divergentiepuntbebakeningselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag. Link
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van cementbetonverharding in kubieke meter.

Cluster

Beschrijving
Groep van servers die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken (zowel voor groeperen van resources en/of redundantie).
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, clusterdoel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Virtuele server Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hardware Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
clusterdoel Cluster clusterdoel 1 De reden waarom de custer is opgezet, bv. resources groeperen of redundantie. Link

Codeklavier

Beschrijving
Toestel voor het aansturen van een asset op basis van ingetoetste codes.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, merk, modelnaam, sturing, technische fiche, werking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Montagekast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Codeklavier merk 1 Het merk van het codeklavier. Link
modelnaam Codeklavier modelnaam 1 De modelnaam van het codeklavier. Link
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het codeklavier.
werking Codeklavier werking 1 Indeling van het toestel volgens de manier waarop de gebruiker de aansturing doet. Link

Colloidaal beton

Beschrijving
Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Combilantaarn

Beschrijving
Geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven of naast elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt, te verhinderen of toe te laten door het gebruik van aangepaste lenzen
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Communicatieapparatuur

Beschrijving
Abstracte voor relaties van Zender, Ontvanger en Repeater met andere apparatuur.
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Weggebonden detector Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Communicatieapparatuur

Beschrijving
Abstracte voor alle benodigde apparatuur voor het ontvangen en verzenden van signalen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Complexe geleiding

Beschrijving
Een Abstracte die de SluitAanOp relatie mogelijk maakt voor de samenstellende onderdelen van een complexere geleiding.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluit aan op Constructie element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Complexe geleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), hoort bij, hoort bij, ligt op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geleidingsverlichting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Intercom toestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Binnenverlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Codeklavier Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inloopbehuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Ecotunnel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ligt op Constructie element Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
sluit aan op Complexe geleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Constructie elementen geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de constructie-elementen te bundelen die gerelateerd zijn aan geluidswerende constructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Geluidswerende constructie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Constructie sokkel

Beschrijving
Betonnen zool die het object dat erop rust verhoogt of dat dient om een structuur op een goede manier te kunnen opleggen/verbinden met de fundering.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmetingen Afmeting bxlxh in centimeter 1 De afmetingen van de constructiesokkel.

Contactor

Beschrijving
Toestel dat ter plaatse of op afstand aangestuurd wordt om (grote) vermogensstromen af te schakelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sturing, type contactor, voedt, voedt aangestuurd, voedt aangestuurd, voedt aangestuurd, voedt aangestuurd, voedt aangestuurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type contactor contactor type 1 Geeft aan of het een K of Q contactor betreft. Link
voedt Contactor Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt aangestuurd Ventilatie Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.
voedt aangestuurd Calamiteitendoorsteek Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.
voedt aangestuurd Seinlantaarn Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.
voedt aangestuurd Slagboomkolom Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.
voedt aangestuurd Slagboomarm verlichting Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.

Contactpunt

Beschrijving
Techniek voor het meten van een aan- of afwezigheid van contact tussen de onderdelen waaraan deze bevestigd is.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, sturing, type contactpunt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brandblusser Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bovenbouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type contactpunt Contactpunt type 1 Typering van de gebruikte techniek op basis waarvan de aan- of afwezigheid van een contact vastgesteld wordt. Link

Container

Beschrijving
Een verplaatsbare behuizing voor het beschermen van technieken en materialen waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.
Subklasse van
Inloopbehuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contourverlichting

Beschrijving
Groene ledstrip verlichting die de vluchtdeur omrand en zo de visibiliteit van de vluchtdeur en de vluchtweg vergroot.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Vluchtdeur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Controller

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types van controllers.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: batchnummer, DNS-naam, firmwareversie, IP-adres, serienummer, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
batchnummer String 1 Nummer van de batch.
DNS-naam String 1 DNS-naam van de controller.
firmwareversie String 1 Firmwareversie van de controller.
IP-adres IPv4-adres 1 IP-adres van de controller.
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Damwand

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, Damwand materiaal, is waterdicht, oppervlakte, profiellengte, totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bouwput Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Damwand materiaal Damwand materiaal 1 Het materiaal waaruit de damwand bestaat. Link
is waterdicht Boolean 1 Geeft aan of de damwand al dan niet waterdicht is.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van de damwandconstructie in vierkante meter.
profiellengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van één damwandprofiel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de damwandconstructie in lopende meter.

Derdenobject

Beschrijving
Object niet in eigendom van de assetbeheerder dat zonder verdere typering bewaard wordt om relaties met getypeerde assets te kunnen beheren.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bevestiging, contactgegevens, foto, heeft aansluitkast geïntegreerd, heeft betrokkene, ligt op, omschrijving, sluit aan op, sturing, type URI, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bevestiging AIM object Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
contactgegevens String 1 Naam, voornaam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de contactpersoon.
foto Bestandsbijlage 1..* Een foto van het derdenobject die eventuele detailinformatie weergeeft. Enkel bestanden die een foto zijn.
heeft aansluitkast geïntegreerd Boolean 1 Aanduiding of de aansluitkast geïntegreerd is.
heeft betrokkene Agent Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
ligt op AIM object Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
omschrijving String 1 Omschrijving van het derdenobject.
sluit aan op AIM object Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sturing AIM object Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
voedt AIM object Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Detectie

Beschrijving
Abstracte voor de overige detecties, zijnde die die niet onder de groepen "niet weggebonden detecties", " weggebonden detecties" of "detectielussen" vallen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort bewaking, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort bewaking VRI bewaking 1 Type bewaking van de detectie. Link
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Detectie camera

Beschrijving
Deze camera's worden onder andere opgesteld op kruispunten om de aanwezigheid van voertuigen te detecteren. De detectie kan optisch en/of thermografisch gebeuren.
Subklasse van
Niet weggebonden detectie, Type weggebruiker
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, detectieprincipe, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Virtuele detectiezone Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
detectieprincipe Detectiecamera detectieprincipe 1..* Geeft aan of de camera optisch en/of thermografisch werkt. Link
merk Detectiecamera merk 1 Merknaam van de detectiecamera. Link
modelnaam Detectiecamera modelnaam 1 De modelnaam van de detectiecamera. Link

Detectielussen

Beschrijving
Abstracte voor een detectielus. Een detectielus is een kabel onder het wegdek die in staat is om voertuigen te detecteren teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Selectieve lussen zijn in staat om gecodeerde informatie door te geven van prioritaire voertuigen, niet-selectieve lussen geven informatie door van alle voertuigen die het detectie gebied passeren.
Subklasse van
Detectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen b l, bewakingstijd, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmetingen b l Afmeting bxl in meter 1 Afmetingen breedte x lengte van de lus.
bewakingstijd Tijdsduur 1 Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Deur

Beschrijving
Een beweegbaar element ter afsluiting van een ruimte. In een gebouw is een deur meestal bevestigd in een kozijn,dat weer in een muur of wand is aangebracht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting deuropening, brandweerstand, breedte, dikte, fabrikant, handgreeptype, heeft deurcontact, hoogte, is zelfsluitend, ophangconstructie, sluitingstijd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting deuropening Afmeting bxh in meter 1 Afmeting van de vrije ruimte die ontstaat wanneer de deur volledig geopend is.
brandweerstand Kwantitatieve waarde in uur 1 Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een constructie heeft voor dat deze bezwijkt onder invloed van een brand.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de ene zijkant naar de andere.
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de deur gemeten van de ene buitenzijde van de deur tot de andere.
fabrikant Deur fabrikant 1 Naam van de producent van de deur. Link
handgreeptype Deur handgreeptype 1 Soort greep aan waarmee de deur geopend wordt. Link
heeft deurcontact Boolean 1 Geeft aan of de deur voorzien is van een contact dat bewaakt of de deur open of dicht is.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de onderkant tot de bovenkant.
is zelfsluitend Boolean 1 Geeft aan of de deur voorzien is van een mechanisme dat er voor zorgt dat de deur sluit zonder tussenkomst van een gebruiker.
ophangconstructie Bestandsbijlage 1 Documentatie met betrekking tot de manier waarop de deur met het kozijn bevestigd is aan de ruimte waartoe ze toegang biedt.
sluitingstijd Kwantitatieve waarde in seconde 1 Duurtijd voor het automatische sluiten van een zelfsluitende deur die volledig open staat.

Dieselgenerator

Beschrijving
Dieselmotor die een generator (machine die mechanische energie omzet in elektrische energie) aandrijft,typisch gebruikt als noodstroom aggregaat bij het wegvallen van de normale netvoeding.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmetingen Afmeting bxlxh in millimeter 1 De afmetingen van de dieselgenerator.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Dilatatie

Beschrijving
Dilataties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bouwconstructies vrij kunnen krimpen en uitzetten bij onder andere temperatuurwisselingen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, Uitzettingswaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluit aan op Geleideconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Uitzettingswaarde Uitzetttingswaarde dilatatie 1 De grootst mogelijke uitzetting die mogelijk is voor een bepaalde dilatatieoplossing. Link

Directionele relatie

Beschrijving
Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch gedefinieerd is.
Subklasse van
Relatieobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Divergentiepuntbebakeningselement

Beschrijving
Een constructie met als doel de zichtbaarheid van het divergentiepunt te vergroten.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, folietype, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Retroreflecterende folie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bitumineuze laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
folietype Folie type 1 Het type folie dat bevestigd is aan het Divergentiepuntbebakeningselement. Link
type Divergentiepuntbebakeningselementtype 1 De vormen van het divergentiepuntbebakeningselement. Link

DNB

Beschrijving
Een abstracte die de gegevens van de distributienetbeheerder bevat die bij een aansluiting horen.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitvermogen, adres volgens DNB, datum energieleveringscontract, datum oprichting, datum start energielevering, ean nummer, energieleverancier, netbeheerder, referentie distributienetbeheerder, risico analyse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aansluitvermogen Kwantitatieve waarde in kilovoltampère 1 Vermogen van de aansluiting.
adres volgens DNB Adres 1 Het adres van de aansluiting volgens de distributienetbeheerder.
datum energieleveringscontract Datum 1 De datum waarop het energieleveringscontract afgesloten is.
datum oprichting Datum 1 Datum waarop de DNB het voedingsbord koppelt met het net.
datum start energielevering Datum 1 De datum waarop de energielevering effectief aanvangt. Dit gebeurt zodra zowel de aansluiting op het DNB-net als het energieleveringscontract in orde zijn.
ean nummer String 1 Uniek identificatienummer van de elektrische aansluiting, bestaande uit 18 cijfers.
energieleverancier Rechtspersoon 1 Leverancier van de energie.
netbeheerder Rechtspersoon 1 Lokale instantie die instaat voor het beheer van het elektriciteitsnet.
referentie distributienetbeheerder String 1 De wijze waarop, de referentie waarmee de aansluiting gekend is bij de distributienetbeheerder.
risico analyse Bestandsbijlage 1 Document met de risicoanalyse.

DNB hoogspanning

Beschrijving
Aansluiting op het hoogspanningsnet van de distributienetbeheerder.
Subklasse van
DNB
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voedt HS beveiligingscel Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

DNB laagspanning

Beschrijving
Aansluiting op het laagspanningsnet van de distributienetbeheerder.
Subklasse van
DNB
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voedt Energiemeter DNB Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Forfaitaire aansluiting Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

DNB meter

Beschrijving
Abstracte voor elk toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor diverse metingen van doorgevoerde energie.
Subklasse van
Energiemeter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, meteropname frequentie, sturing, sturing (source), sturing (target), voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
meteropname frequentie Energiemeter DNB meteropname frequentie 1 Frequentie waarmee de meterstand opgenomen wordt door de netbeheerder. Link
sturing Meetcel Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) DNB meter Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) DNB meter Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dolomiet type 1 Het type dolomiet. Link

Dominant grasland - fase2

Beschrijving
G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort:gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dongle

Beschrijving
Een hardwaresleutel.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Hardware Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Doorgang

Beschrijving
Doorgangen voorzien een vluchtmogelijkheid. Deze bezitten dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0-RC3
hoort bij Geluidswerende constructie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Opening type 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1). Link

Doornstruweel

Beschrijving
S3 - meidoorn spp, sleedoorn en rozen.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Codeklavier Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen